Атестація педпрацівників

Наказ  № 91 ОД від 17.09.2018 Про створення атестацiйної комісії II рiвня та проведення атестації педагогiчних працiвникiв ЗЗСО та ЗДО Миколаiвської сiльської ради у 2018/2019 навчальному роцi

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів

http://osvita.ua/legislation/other/37302/

Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37026/

Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи: хто? що? коли? як?

https://mon.gov.ua/ua/news/pidvishennya-kvalifikaciyi-vchiteliv-pochatkovoyi-shkoli-hto-sho-koli-yak