Циклограма роботи керівника МО

Щоденно:

 • робота над професійним вдосконаленням;
 • оцінювання різних методів та технологій навчання;
 • опрацювання нормативно-правової документації.

Щотижня:

 • проведення заходів у за планом роботи МО;
 • робота з обдарованими та невстигаючими учнями;
 • консультативна та прогностична робота із членами МО;.

Щомісяця:

 • взаємовідвідування уроків членів МО;
 • координація науково-методичної роботи;
 • проведення заході щодо атестації вчителів-членів МО;
 • забезпечення висвітлення заходів на веб-ресурсах та ЗМІ;
 • відвідування семінарів, конференцій, виставок професійного спрямування.

Щосеместрово:

 • проведення засідань МО;
 • оформлення журналу МО;
 • моніторинг успішності членів МО;
 • участь у вивченні стану викладання предметів, перевірці виконання навчальних програм, підготовці та проведення методичних рад, нарад при директорові, педагогічних консиліумах тощо;
 • проведення відкритих уроків та позакласних заходів.

Щорічно:

 • складання плану роботи МО;
 • аналіз результатів науково-методичної роботи членів МО;
 • аналіз вивчення та поширення передового педагогічного досвіду;
 • аналіз проведення предметного тижня;
 • затвердження та аналіз виконання календарно-тематичних планів, аналіз результатів роботи з обдарованими учнями;
 • складання аналітичного звіту роботи МО за рік.