Серпнева конференція «Нова Українська Школа - здобутки та перспективи освітньої реформи»

Серпнева конференція «Нова Українська Школа – здобутки та перспективи освітньої реформи»

30 серпня 2019 року відбулася Серпнева конференція педагогічних працівників Миколаївської ОТГ. Слова подяки та привітання учасникам освітнього процесу висловив голова громади Самотой Сергій Володимирович, підкресливши пріоритетність освіти в громаді. Відзначили найкреативніших та найпрацелюбніших педагогів. Отримали заряд позитиву та натхнення для успішного початку нового навчального року.

На заході було визначено, що освітня галузь Миколаївської ОТГ успішно трансформується відповідно до нових вимог інформаційного суспільства, ефективно впроваджуються новітні складові освітнього процесу, створюється новий освітній простір, реалізовується Концепція «Нова українська школа».

Для забезпечення подальшого успішного втілення мети освітньої реформи, формування сучасного змісту освіти конференція визначає на 2019-2020 н. р. такі напрямки розвитку освітньої галузі громади:

  • реалізація програм розвитку;
  • формування спроможної мережі освітніх закладів відповідно до нового змісту освіти;
  • максимальне охоплення дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти;
  • орієнтація на дитину та її потреби, забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;
  • втілення наскрізних змістових ліній для інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей;
  • забезпечення доступності отримання освітніх послуг та сприятливих умов для інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами;
  • формування в учнівської молоді соціальної активності, екологічної свідомості, громадянської відповідальності, фінансової грамотності, толерантності та ініціативності, розвиток емоційної стійкості, здатності вести здоровий спосіб життя;
  • підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників;
  • формування нових підходів до управління освітою;
  • оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до запитів сучасного освітнього простору та ін.

Бажаємо успішної реалізації пріоритетних напрямків розвитку освітньої галузі громади.