План заходів на 2018 рік

П Л А Н

заходів на 2018 рік із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної освіти «Нова українська школа»

1. Провести інструктивно-методичні наради по ознайомленню з Державними стандартом початкової освіти.

Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО) березень 2018 р.

2, Провести засідання методичних об’єднань вчителів початкових класів по ознайомленню з новими навчальними планами початкової освіти.

Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, Червень 2018 р.

3. Провести тренінгові навчання вчителів, які будуть працювати у 1 класах.

Відділ освіти, Червень-серпень 2018 р.

4. Надавати методичну допомогу вчителям 1-х класів при дистанційному проходженні курсової перепідготовки.

Відділ освіти, Протягом року

5. Здійснити навчально-методичне забезпечення вчителів 1-х класів.

Відділ освіти, Протягом року

6. Надати допомогу у створенні нового освітнього середовища.

Відділ освіти, Червень 2018 р.

7. Створити умови у ЗЗСО для навчання дітей з особливими потребами.

Керівники ЗЗСО, Протягом року

8. Облаштувати заклади середньої освіти необхідними меблями, дидактичним матеріалом, необхідним для впровадження компетентнісного навчання.

Відділ освіти, Керівники ЗЗСО, Протягом року

9. Забезпечити доступ дітей з особливими потребами до освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти через використання субвенцій з державного бюджету.

Керівники ЗЗСО, Постійно

10. Забезпечити прозорий розподіл публічних коштів шляхом обов’язкового оприлюднення закладами загальної середньої освіти.

Керівники ЗЗСО, Постійно

11. Провести заходи по вивченню професійних стандартів педагогічної діяльності вчителя початкової школи, керівника школи.

Керівники ЗЗСО, Березень-травень

12. Провести моніторингове дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи.

Відділ освіти, Травень

13. Провести семінар директорів шкіл з питання роботи в умовах імплементації нового закону про освіту в освітньому процесі.

Відділ освіти, Квітень

14. Провести семінар-практикум з керівниками шкільних МО по впровадженню нових форм та методів роботи в умовах розвитку Концепції Нової української школи.

Н.Ворітська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст., Квітень

15. Перейти до механізму призначення керівників школи за результатами відкритого конкурсу відповідно до вимог професійного стандарту педагогічної освіти.

Протягом року